Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Open Bibliodata Workflows Booksprint

V tomto týdnu se v Praze koná workshop-booksprint pořádaný pracovní skupinou Bibliographical Data Working Group, která funguje při evropské digitální výzkumné infrastruktuře pro umění a humanitní vědy (DARIAH-EU) a již spolukoordinuje ředitel ČLB Vojtěch Malínek.

Cílem několikadenního setkání odborníků a odbornic z řady evropských zemí je společně připravit oborově relevantní workflows – popisy pracovních postupů pro zpracování dat. Ty budou následně zveřejněny v rámci platformy SSH Open Marketplace, kterou provozuje DARIAH-EU a jež shromažďuje a nabízí zdroje pro výzkum v sociálních a humanitních vědách včetně nástrojů, služeb, datových sad či právě pracovních postupů.

Při příležitosti booksprintu přijel do Prahy představit konsorcium DARIAH-EU a jeho služby Edward J. Gray, který působí jako koordinátor národních center DARIAH a současně je spoluzodpovědný za rozvoj platformy SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud).Akce je finančně podpořena konsorciem DARIAH ERIC.