Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Letmý pohled do ciziny

4. únor je Dnem Čechů žijících v zahraničí, který si letos připomínáme již čtvrtým rokem. Toto datum si zvolili sami krajané, a to nikoli náhodou – v tento den roku 1628 odešel do exilu „učitel národů“ Jan Amos Komenský, jenž pak mimo svou domovinu strávil mnoho následujících let.

Téma exulantské zkušenosti má v české literatuře silnou tradici a věnuje se mu i jeden z našich aktuálních projektů, Český literární exil 1948–1989. Právě z jeho záznamů vybíráme následující satirickou ukázku z románu Mariáš v Rejkjavíku textaře a dramatika Vratislava Blažka, který po roce 1968 emigroval do Německa, a vzpomínku z pera Evžena Illína:

Reflexe exilu však v sobě nezahrnuje pouze pohled emigrantů na dění v jejich rodné zemi, nýbrž i zprávy objevující se naopak ve zdejším oficiálním tisku, jež obraz Západu leckdy až komicky absurdním způsobem zkreslují:

V naší databázi si však aktuálně můžete prohlédnout přes 5000 dalších záznamů, z nichž mnohé obsahují také odkazy na fulltextové dokumenty, které nekomerčně zpřístupňuje např. portál Scriptum.cz.