Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Poslední možnost registrace na polsko-český kongres

Do 15. září se ještě můžete zaregistrovat na pražské zasedání II. Kongresu polských bohemistických a českých polonistických studií, které se koná ve dnech 15. až 18. října 2023.

Cílem akce, jejíž další část proběhne na konci září v polském Opolí, je interdisciplinárně představit stav a perspektivy výzkumu a posílit vědeckou a pedagogickou polsko-českou spolupráci.

Kongres spoluorganizuje Opolská univerzita, která se svým bohemistickým pracovištěm patří mezi členské instituce našeho Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

odkaz na registrační formulář a další informace