Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Právě vyšla Oborová analytická bibliografie: Metodika zpracování

Ústav pro českou literaturu AV ČR vydává třetí svazek edice Bibliographica, publikaci Oborová analytická bibliografie: Metodika zpracování Vojtěcha Malínka.

Kniha sumarizuje více než sedmdesátiletou praxi České literární bibliografie se zpracováním článkové bibliografie a nabízí její obecná metodologická východiska.

První část výkladu je věnována jednotlivým problémovým okruhům se zpracováním oborové bibliografie spojeným: od vymezení excerpčního záběru přes typologii zpracovávaných dokumentů a samotný rozbor techniky zpracování konkrétního bibliografického záznamu až po činnosti související s redakcí databáze. Druhá část se pak zaměřuje na přípravu bibliografií specializovaných.