Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Příspěvek Anny Gnot na IV. dílně diachronní naratologie

Do programu včerejší naratologické dílny s podtitulem ROZPRACOVÁNO se příspěvkem Nebezpečné memoáry – případ Oty Filipa zapojila i kolegyně Anna Gnot ze Sekce současné bibliografie.

Zamýšlela se v něm nad možnostmi nahlížení na literární tvorbu O. Filipa v kontextu bádání o strategiích využití archivních materiálů v literárních textech nebo v reflexi na téma čtenářské gramotnosti – například v případě recepce memoárových textů z období komunistického režimu.