Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Příspěvek Anny Gnot na konferenci k poválečnému exilu v Řezně

16.–18. listopadu 2023 proběhne na Univerzitě v Řezně konference Exilanten aus Ungarn, Jugoslawien und der Tschechoslowakei 1945–1989 (Exiles from Hungary, Yugoslavia and Czechoslovakia 1945–1989).

Jejím cílem je osvětlit vztahy mezi exilovými prostředími tří zemí ovládaných komunistickým režimem.

Za Českou literární bibliografii vystoupí Anna Gnot s příspěvkem Prag: The topic of emigration in Ota Filip’s radio commentaries on Radio Free Europe in 1982–1983. Results of a query in the writer’s archive in the Bayerische Staatsbibliothek.