Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Příspěvek P. Večeřové na workshopu o biografických databázích

Historický ústav AV ČR pořádá 30. května 2023 od 10 hodin pracovní workshop s názvem Biografické databáze – možnosti a limity elektronických slovníků a databází. Během workshopu zazní příspěvky zaměřené na současný stav dané problematiky a na potíže, jež s tématem souvisí. Následovat bude diskuse, jejímž cílem je sdílet zkušenosti účastníků s databázemi a elektronickými slovníky.

Do programu se zapojí také kolegyně Petra Večeřová, vedoucí Biografického archivu ČLB, která přednese příspěvek Databáze České literární osobnosti – možnosti a limity tvorby. Kromě představení databáze popíše i výzvy a omezení jejího rozvoje a srovná ji s jinými podobnými databázemi budovanými u nás a v zahraničí.

Akce se uskuteční v Konferenčním sále UTAM, Prosecká 809/76, Praha 9.