Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Prostor Pavla Nevyhoštěného v Revue Prostor

Na stránkách aktuálního čísla literárně-kulturní Revue Prostor (120/2023) naleznete především texty věnované současnému stavu novinářské profese a výzvám, kterým žurnalistika v digitálním věku čelí. Protiváhu v podobě pohledu do minulosti pak zprostředkovává náš kolega Pavel Nevyhoštěný, který u příležitosti 40. výročí od založení časopisu reflektuje jeho samizdatovou minulost.

Ve svém článku nazvaném Prostor zvaný samizdat aneb O roli samizdatových časopisů k výročí Revue Prostor Nevyhoštěný ozřejmuje například původ názvu časopisu nebo podmínky, z nichž se Prostor a okruh jemu podobných, kulturně či literárně zaměřených samizdatových periodik zrodil.