Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Stáž ve Švýcarsku

Gabriela Romanová a Vojtěch Malínek jsou v týdnu od 20. 6. 2022 v Lausanne, kde představí činnost ČLB a setkají se se švýcarskými kolegy a kolegyněmi, aby konzultovali společná badatelská témata i možnou budoucí spolupráci.

Plánují také navštívit například Musée Bolo a v neposlední řadě se ve dnech 22.–23. 6. zúčastní mezinárodní akce DHdays.

https://www.epfl.ch/…/cdh/research-2/dhi/dhdays-2022-en/

Stáž je financována z projektu Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701).