Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Stáže v rámci projektu Otevřená věda

Biografický archiv ÚČL se letos již potřetí zapojuje do projektu Akademie věd ČR Otevřená věda, který je určený nadaným studentkám a studentům středních škol a gymnázií.

Naše lektorka Petra Večeřová připravila na tento běh projektu téma “Kde bydlely české literární osobnosti. Mapový adresář” a spolu se stážisty se zaměří na místa, kde bydlely české literární osobnosti.

Tři stážistky se během roku seznámí s problematikou bibliografie a biografistiky včetně řešení šifer a pseudonymů.

Novinkou je zapojení konceptů výzkumných metod z oblasti kulturní antropologie a sociální geografie.

Pro bezpečí účastníků je letošní projekt koncipován převážně distanční formou.