Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Týdenní stáž ČLB v Poznani

Sedm kolegyň a kolegů z České literární bibliografie navštívilo v posledním dubnové týdnu polskou Poznaň. Náplní jejich pobytu byla především výměna zkušeností s kolegyněmi a kolegy z naší polské partnerské instituce Polska Bibliografia Literacka (Instytut Badań Literackich PAN).

Stáž byla financována z projektu Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701).