Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

V edici Bibliographica vyšel šestý svazek

Dominik Melichar z ČLB sestavil článkovou bibliografii časopisu Acta incognitorum.

Těžištěm svazku s názvem Krocení nestvůr nevědomosti: Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988) je bibliografický soupis textů ze zmíněného samizdatového časopisu, který vydávala „učená společnost“ Societas incognitorum eruditorum.

Nedílnou součástí svazku jsou úvodní studie Dominika Melichara a vzpomínkový text jednoho ze zakládajích členů SIE Jana Hozáka. Oba texty vysvětlují podstatu a poslání SIE, odhalují její činnost a okolnosti vzniku časopisu Acta incognitorum.

Edice Bibliographica vychází při výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie.