Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Výroční konference k digital humanities ve Štýrském Hradci

Ve dnech 10. až 14. července se ve Štýrském Hradci uskuteční konference DH2023, kterou tradičně pořádá Alliance of Digital Humanities Organizations.

Letošní ročník na téma Collaboration as Opportunity se zaměří na interdisciplinární a nadnárodní spolupráci a na možnosti rozvoje, které vzájemná výměna zkušeností na mezinárodní úrovni přináší.

Konference se zúčastní také Vojtěch Malínek z ČLB, který s kolegy z DARIAH Bibliographical Data Working Group spolupořádá v rámci čtvrtečního programu panel na téma Fostering Collaboration to Enable Bibliodata-driven Research in the Humanities.

Více informací a program zde.