Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Vyšla nová aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR

Na začátku listopadu vyšla aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro období mezi lety 2023 a 2026. Od roku 2015 je součástí této mapy i medailon České literární bibliografie.

Cestovní mapa představuje koncepci podpory velkých výzkumných infrastruktur, které fungují v České republice (popř. v zahraničí za české účasti), a metodiku jejich evaluování. Její stěžejní součástí jsou pak prezentace 43 velkých výzkumných infrastruktur rozčleněných do sekcí podle jejich typologie, díky nimž dokument funguje jako přehledová mapa institucí, jež svá data uživatelům zpřístupňují na principu open access (otevřeného přístupu).

Více informací o záměrech a struktuře mapy naleznete na webu Velkých výzkumných infrastruktur a v příspěvku věnovaném aktuální verzi.