Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Workshop o využití wikidat

V Berlíně se v tomto týdnu konal mezinárodní workshop Wikipedia, Wikidata and Wikibase: Usage Scenarios for Literary Studies, jehož se zúčastnili kolegové Vojtěch Malínek a Ondřej Vimr s kolegyní Charlotte Panuškovou.

Dvoudenní akci organizovali Frank Fischer a Bart Soethaert z Freie Universität Berlin v rámci projektu Digital Observatory of World Literature.

Cílem prezentací a společné diskuze bylo prozkoumat potenciál využití wikidat pro literárněvědný výzkum, sdílet zkušenosti a navázat nové spolupráce.

Program workshopu