Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Workshop Time Series and Computational Literary Studies

V úterý 24. května 2022 ve 13:15 proběhne v hybridním formátu workshop organizovaný Helsinskou univerzitou. Jedná se o další z akcí, jíž se přímo v Helsinkách aktivně účastní také naši kolegové.

Ondřej Vimr zahájí workshop příspěvkem Translating Czech Literature (1850–2020), Vojtěch Malínek vystoupí s prezentací Czech Literary Bibliography. Sources, Projects and Tools.

Více informací a registrace

— https://www2.helsinki.fi/en/helsinki-institute-for-social-sciences-and-humanities/24.5.2022-workshop-time-series-and-computational-literary-studies

Stáž probíhá v rámci projektu Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, který je spolufinancován Evropskou unií.