Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

1949 Miroslav Laiske (1923–1975)

V Ústavu pro českou literaturu začal působit Miroslav Laiske, jeden z čelných představitelů české literární bibliografie a zakladatelů její koncepce. Z jeho bibliografického díla zmiňme např.: Josef Kajetan Tyl: soupis literárního díla (1957), Bibliografie Jaroslava Haška: soupis jeho díla a literatury o něm (1960), Bibliografie Boženy Němcové: soupis jejího díla a literatury o něm (1962), Karel Havlíček Borovský: soupis hlavní literatury o jeho životě a díle (1967), Literatura o Janu Nerudovi (1967; spoluautor), Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 1772–1963 (1967), Soupis prací prof. Felixe Vodičky za léta 1933–1968 (1969), Josef Dobrovský: Bibliographie der Veröffentlichungen von Josef Dobrovský (1970–71; spoluautor).