Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

1954 Emanuel Macek (1924–1997)

V Ústavu pro českou literaturu začal pracovat Emanuel Macek, pozdější dlouholetý vedoucí bibliografického oddělení a tvůrce konceptu vybudování dnešní Retrospektivní bibliografie české literární vědy coby generální retrospektivní literárněvědné bibliografie pro období od počátků národního obrození do roku 1945. Je autorem mj. následujících bibliografií: Soupis díla S. K. Neumanna (1960), Soupis díla Jana Mukařovského (1982), Mrštíkové a divadlo (1963),Bibliografie české beletrie a literární vědy: metodická příručka (1969), Soupis díla Viléma Mathesia (1983), Z období Zápisníku (1987–1988), Bibliografie F. X. Šaldy od roku 1928 do současnosti (1988),