Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Emanuel Macek vydává metodickou příručku Bibliografie české beletrie a literární vědy

Emanuel Macek vydal metodickou příručku Bibliografie české beletrie a literární vědy. Publikace sumarizuje dosavadní metodické postupy vyvinuté při bibliografickém pracovišti ÚČL, zejména pak při zpracování retrospektivní bibliografie.