Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Soupisy slavik a occidentalik

Po transformaci ÚČL v Ústav pro českou a světovou literaturu v průběhu 70. a 80. let vznikají bibliografie slovanských a západních literatur, seřazené do následujících řad: Česká literární věda. Slavistika 1971–1975 (1971–1990), Česká literární věda. Neslovanské literatury 1974–1982 (1975–1990), Bibliografie literárněvědných occidentalik v českém tisku 1970–1973 (1972–1975).