Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

František Knopp (1946–2014)

Zaměstnancem Ústavu se stal František Knopp, spoluzakladatel Střediska literárněvědných informací a autor mj. následujících bibliografií: Bibliografie Karla Čapka: soupis jeho díla (1990; spoluautor), Česká nezávislá literatura v ohlasech: výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990 (1994; spoluautor), Česká literatura v exilu 1948–1989: bibliografie (1996), Bibliografie časopisu Divadlo 1949–1970 (1998), Bibliografie díla Vladimíra Macury (2000).