Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

ČLB v databázové formě

Od roku 1990 začala být Česká literární bibliografie jako jedna z prvních v ČR zpracovávána v databázovém systému CD/ISIS.