Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Přepis Retrospektivní bibliografie

V rámci projektu Věcný informační tesaurus obecného literárního, vědeckého a společenského bytí české národní kultury 1770–1945 byl proveden přepis části Retrospektivní bibliografie do lístkové podoby.