Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Digitalizace bibliografických ročenek

V rámci projektu Rešeršní informační systém české literární bibliografie byly do databázové podoby převedeny bibliografické ročenky Česká literární věda pro léta 1961–1980.