Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Zpřístupnění bibliografické databáze online

Bibliografická databáze byla poprvé zpřístupněna na webových stránkách ÚČL a pravidelně aktualizována v týdenním intervalu.