Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografie české literární vědy 1945–1960

Byl zpracováván projekt Bibliografie české literární vědy 1945–1960. V jeho rámci byla pořízena literární bibliografie tohoto období a oba hlavní celky ČLB tak byly propojeny do souvislé chronologické řady.