Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Sekce pro globální a digitální literární studia

Při ČLB byla ustavena Sekce pro globální a digitální literární studia, věnující se kvantitativnímu výzkumu bibliografických dat.