Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

Databáze obsahuje záznamy o článcích a knihách o české literatuře, výběrově (1945–1960 a od r. 2015) též záznamy beletrie.

Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Retrospektivní bibliografie pokrývá období let 1770–1945 a obsahuje více než 1,6 mil. záznamů článků o české i světové literatuře.

České literární osobnosti

Databáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti.

Bibliografie českého literárního internetu

Bibliografie podchycuje českou beletrii a články o české literatuře publikované v online časopisech a na literárních, kulturních či zpravodajských serverech.

Bibliografie českého literárního exilu (1948–1989)

Bibliografie podchycuje reflexi české literatury a literárního dění v periodikách a knižní produkci vydaných v exilu mezi lety 1948–1989.

Bibliografie českého literárního samizdatu

Bibliografie obsahuje záznamy otisků české i světové beletrie a článků o literatuře ze samizdatových periodik.

Databáze zahraničních bohemik

LiBRI

Digitální archiv časopisů

Digitální archiv obsahuje skeny více než 50 titulů literárních a kulturních periodik.

Databáze excerpovaných časopisů

Databáze obsahuje informace o časopisech a periodikách excerpovaných pro potřeby České literární bibliografie.

Databáze literárních cen

Databáze zahrnuje informace (historie, charakteristika, laureáti, složení poroty atp. ) o literárních cenách udělovaných v Československu a České republice.

Databáze literárních edic

Průběžně aktualizovaná bibliografická databáze knižních edic zaměřených na českou literaturu a literární vědu.

Česká literatura v překladu

Bibliografická databáze obsahuje záznamy o knižních překladech české literatury do všech jazyků a vychází z existujících volně dostupných bibliografických katalogů.