Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Digitalizace a zpřístupnění literárněvědných pramenů z fondu knihovny ÚČL AV ČR