Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Jiří Mika

– český knihovník a literární historik. Spolupracuje s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Aktivně se podílel mj. na vývoji informatického zázemí pro Českou literární bibliografii. Dříve působil jako ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Autor biografie Otakara Zachara Mezi alembikem a spilkou (2012).