Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Joanna Czaplińska

– polská literární vědkyně, bohemistka, překladatelka. Vyučuje na Opolské univerzitě. Zabývá se českou literaturou 2. poloviny 20. století (hlavně exilovou a populární). Autorka monografií: Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa (2001), Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w „młodej” czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku (2006) a Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové próze po roku 1968 (2014).