Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Konsorcium

Konsorcium pro vytváření zdrojů světové literární bohemistiky vzniklo v roce 2015 během V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s cílem propojit zahraniční bohemistická pracoviště formou zastřešující sítě a ustavit organizovanou platformu pro vzájemnou spolupráci. Chod konsorcia koordinuje Ústav pro českou literaturu ve spolupráci s tzv. Advisory Board. Ten je tvořen zástupci členských institucí a schází se vždy jednou za pět let u příležitosti mezinárodního bohemistického kongresu. Do činnosti konsorcia je zapojena mj. Česká literární bibliografie, která koordinuje sběr bibliografických informací o produkci zahraničních bohemistických pracovišť, popř. o reflexi české literatury v zahraničí vůbec, které jsou publikovány jako součást databází ČLB. ÚČL též mimo jiné umožňuje badatelům z partnerských institucí ucházet se o měsíční badatelské pobyty v rámci Stipendia Zdeňka Pešata.  

Kontaktní adresa: konsorcium@ucl.cas.cz

Seznam zapojených institucí