Badatelské zaměření

Česká poezie 20. století; teorie literatury; bibliografie

Studium

2017 Dějiny české literatury a teorie literatury (FF UK v Praze: Ph.D.)
2009 Český jazyk a literatura - komparatistika (FF UK v Praze: Mgr.)

Zaměstnání

od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2015-2016 Podještědské gymnázium Liberec
2010-2013 Podještědské gymnázium Liberec

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Flanderka, J. 2018. Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech. In: Hrabal, J., Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 171-184.

Flanderka, J. 2015. „Prchají z lesů múzy...“ Možnosti básnické reflexe (vnějšího) světa v době válečné vřavy (básnické sbírky Viléma Závady ze čtyřicátých let)\n. In: Schmarc, V., Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 168-179.

Flanderka, J. 2012. Prostory paměti jakožto klíčový pojem v koncepci kulturní paměti Aleidy Assmannové (a kontext dalších kulturně teoretických přístupů). In: Komenda, P. – Malinová, L. – Změlík, R., Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, Univerzita Palackého, 217-221.

Články

Flanderka, J. 2015. Iniciační cesta na Jih : příspěvek k intertextové interpretaci Holanovy Toskány. Česká literatura 63(4), 541-558.

Soukup, J. – Flanderka, J. 2014. Konference "Obrazy, ze kterých žiji" : dílo Bohumila Hrabala v proměnách. Česká literatura 62(3), 498-503.

Flanderka, J. 2013. Paměť jako kulturní fenomén v pojetí Aleidy Assmannové. Česká literatura 61(1), 51-55.

Flanderka, J. 2011. Strukturální myšlení Jana Mukařovského: od systémovosti k jedinečnosti. Svět literatury 21(43), 101-113.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).