Badatelské zaměření

bibliografie

Studium

2019 Literární věda (Uniwersytet Opolski, Filologická fakulta: Ph.D.)
2013 Slavistika (Uniwersytet Opolski, Filologická fakulta: Mgr.)
2011 Slavistika (Uniwersytet Opolski, Filologická fakulta: Bc.)

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Články

Gnot, A. – Malínek, V. – Romanová, G. – Wciślik, P. 2020. Future of Czech and Polish Literary Bibliography - zpráva o řešení projektu. Česká literatura 68(4), 514-517.

Gnot, A. 2020. Opisuji doslova. Strategie využití citace z archivních dokumentů v sedmém životopise Oty Filipa. Česká literatura 68(6), 655-676.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Gnot, A. 2018. Překlady děl Jakuba Demla do polštiny. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š., Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 274-285.