Badatelské zaměření

bibliografie, současná česká literatura

Studium

od 2013 Teorie a dějiny české literatury (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Ph.D.)
2008 Český jazyk a literatura (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Mgr.)
2006 Český jazyk a literatura (Ostravská univerzita, Filozofická fakulta: Bc.)

Zaměstnání

od 2009 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Česká literární bibliografie, bibliografka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Články

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za prosinec 2020 až leden 2021. Česká literatura 69(1), 139-144.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za únor až březen 2021. Česká literatura 69(2), 269-275.

Mikešová, I. 2020. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za červen až červenec 2020. Česká literatura 68(4), 519-524.

Mikešová, I. 2020. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za srpen až září 2020. Česká literatura 68(5), 637-642.

Mikešová, I. 2020. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za říjen až listopad 2020. Česká literatura 68(6), 776-783.

Mindeková, I. 2014. Miloš Urban: Hastrman. Český jazyk a literatura 65(1), 8-14.

Mindeková, I. (ed.) 2012. Informatorium. Z přírůstků databáze knih a článků Střediska literárněvědných informací ÚČL AV ČR za prosinec 2011 - leden 2012. Česká literatura 60(1), 132-139.

Mindeková, I. 2011. Za přečtení stojí... Jaroslav Rudiš: Konec punku v Helsinkách. Český jazyk a literatura 62(1), 42-46.

Mindeková, I. 2010. Za přečtení stojí.... Český jazyk a literatura 60(3), 135-138.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Mindeková, I. 2009. Mýtus v románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá sláva. In: Fedrová, S. – Jedličková, A., V Macurových botách. Praha, Akropolis, 138-144.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).