Badatelské zaměření

digitální literární studia

Studium

2021- Studia nových médií (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)
2021 Komparatistika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Mgr.)
2018 Otevřená informatika (České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická: Bc.)

Zaměstnání

2023- Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie, digitální specialistka
2019-2023 Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, programátorka specialistka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Články

Malínek, V. et al. 2024). Open Bibliographical Data Workflows and the Multilinguality Challenge. Journal of Open Humanities Data 10(1). DOI: 10.5334/johd.190