Badatelské zaměření

bibliografie

Studium

2014 navazující magisterské studium, FF UK, Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura
2013 bakalářské studium FF UK, Německý jazyk a literatura
2011 bakalářské studium FF UK, Český jazyk a literatura

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Příspěvky v konferenčních sbornících

Škubalová, M. 2019. Prezentace dosavadních zkušeností ohledně práce s webovým archivem. In: . .