Badatelské zaměření

České literární ceny, současná česká literatura, bibliografie

Studium

od 2014 Dějiny novější české literatury (FF JU v Českých Budějovicích: Ph.D.)
2014 Bohemistika (FF JU v Českých Budějovicích: Mgr.)
2012 Historie-Bohemistika (FF JU v Českých Budějovicích: Bc.)

Zaměstnání

od 2015 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie, bibliografka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i., Praha.

Kapitoly v knihách

Sládková, L. 2017. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. In: Skalický, D. – Bílek, P. – Nagy, L., „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 304-327.

Hartmanová, P. – Sládková, L. (eds.) 2016. Bibliografie Daniely Hodrové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 273-311.

Sládková, L. 2015. Úspěch životopisného románu. In: Machala, L. – Damborská, A., Cenová bilance 2014. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 72-80.

Články

Sládková, L. 2016. Současní čeští spisovatelé v sekundární literární komunikaci. Česká literatura 64(3), 467-469.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).