Badatelské zaměření

Literární biografistika. Dějiny knihy, knihtisku a knihoven

Studium

2012 Informační věda, specializace Knihověda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: Ph.D.)
2002 Informační věda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: PhDr.)

Zaměstnání

2016 Biografický archiv ÚČL AV ČR, v.v.i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Večeřová, P. 2002. Šumanská tiskárna (1585-1628). Archiv hlavního města Prahy, Praha.

Články

Večeřová, P. 2017. Československé knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje. Knihovna - knihovnická revue 28(2), 20-36.