Aristokrat katakomb. K životu a dílu Zdeňka Rotrekla

Osud, genezi i recepci díla Zdeňka Rotrekla (1920—2013) poznamenaly fatálním a dramatickým způsobem dějinné okolnosti. Za účast v protikomunistickém odboji byl v letech 1949—1962 vězněn, po krátkém intermezzu uvolnění na sklonku šedesátých let strávil následující dvě normalizační desetiletí jako disident, persona non grata a nepublikovatelný autor.

S výjimkou exilových vydání a samizdatu se Rotreklova tvorba ke čtenářům dostala až po roce 1989. Zizlerova monografie se věnuje celku Rotreklova díla. Zaměřuje se zejména na jeho poezii, ale zabývá se i Rotreklovými pozoruhodnými texty prozaickými; kromě povídek a básní v próze i románem Světlo přichází potmě, který zachycuje jeho životní příběh v podobě svébytného jazykového i formálního experimentu, nebo rozhlasovými hrami a publicistikou.

Součástí knihy je bibliografie Rotreklova díla, kterou vypracovala Barbora Čiháková.

Specifikace
Autor Jiří Zizler
Název Aristokrat katakomb. K životu a dílu Zdeňka Rotrekla
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2021
Počet stránek 327
ISBN 978-80-7658-026-8