Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava

Publikace Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava je široce pojatou kolektivní prací, která mapuje podoby literární tvorby mezi rokem 1938 a 1945.

Zkoumá, jak tuto tvorbu ovlivňovaly, měnily a formovaly takové dějinné události, jako byl mnichovský diktát z konce září 1939, kdy bývalé Československo bylo mezinárodní dohodou připraveno o své pohraničí i schopnost se vojensky bránit, a především německá okupace z 15. března 1939, která vytvořila státní útvar zvaný Protektorát Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren).

Sleduje však také, jak se spisovatelé vyrovnávali s vypuknutím druhé světové války na podzim 1939 a následnými proměnami situace na frontách až po osvobození v květnu 1945. Značná pozornost je přitom věnována politickému, sociálnímu a především literárnímu životu. Pojmenovány jsou souvislosti mezi tvůrčími aktivitami a okolnostmi, za kterých čeští spisovatelé žili, tvořili a vydávali svá díla, reflektována je rovněž cenzurní regulace a nechybí ani náhled „druhé strany“, tedy německy píšících spisovatelů z českých zemí.

Ačkoli je důraz položen na literaturu v protektorátu vycházející, zahrnuta je také tvorba vznikající ve věznicích a koncentračních táborech či tvorba exilová. V kapitolách věnovaných samotným literárním dílům se pak publikace zaměřuje nejen na literaturu v užším slova smyslu, tedy na poezii, prózu a drama s uměleckými ambicemi, ale též na tvorbu faktografickou a populární a na četbu pro děti a mládež. Popsány jsou také vztahy mezi literaturou a divadlem, rozhlasem a filmem, jakož i literární výchova v protektorátních školách.

Redakční kolektiv:

Pavel Janoušek, Alena Šidáková Fialová, Iva Málková, Kateřina Piorecká

Autorský tým:

Lucie Antošíková, Zdeněk Brdek, Marie Brunová, Eduard Burget, Vojen Drlík, Erik Gilk, Lukáš Holeček, Petr Hruška, Petr Janeček, Pavel Janoušek, Michal Jareš, Lenka Jungmannová, Ivan Klimeš, Jiří Křesťan, Klára Kudlová, Petra Loučová, Martin Lukáš, Iva Málková, Ester Nováková, Luisa Nováková, Iva Mikulová, Martin Pilař, Kateřina Piorecká, Karel Piorecký, Alena Šidáková Fialová, Pavel Šidák, Martina Šmejkalová, Jitka Šotkovská, Štefan Švec, Milena Šubrtová, Václav Velčovský, Petra Zachatá, Jiří Zizler

Věcná a jazyková redakce:

Barbora Čiháková, Alena Šidáková Fialová

Specifikace
Autor Pavel Janoušek
Název Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava
Vydavatel Ústav pro českou literaturu AV ČR
Rok vydání 2022
Počet stránek 736
ISBN 978-80-7658-053-4