Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích

Edice čtyř biblických her – Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) – Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra…o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a o obětování Isaaka (tisk 1586) – Mikuláš Vrána Litomyšlský: Komedia česká o ctné a šlechetné vdově Júdith a o Holofernovi (tisk 1605) – anonym: Historia duchovní o Samsonovi (tisk 1608) – je provázena odbornou studií, vyobrazeními a CD přílohou, která obsahuje faksimile a transliteraci her.

Specifikace
Autor Magdaléna Jacková
Editor Jan Linka
Název Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích
Vydavatel Scriptorium
Rok vydání 2021
Počet stránek 528
ISBN 978-80-7658-017-6