Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918–2018

Jakou podobu má regionální literatura od vzniku Československa do současnosti?

Slovník prostřednictvím lexikografických údajů zachycuje literární obraz regionu. Autorská hesla v životopisných, výkladových a bibliografických částech sledují literární rysy oblasti. Upozorňují na určující i zapomínané osobnosti, na okolnosti vzniku literárních děl (zvláště kulturní, historické, národnostní, jazykové), které rozhodovaly nebo je překryl čas, na společenství (časopisy, nakladatelství), ale především na trvající či rodící se literární charakter výlučného prostoru.

Specifikace
Autor Iva Málková
Název Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918–2018
Vydavatel Host
Rok vydání 2022
Počet stránek 424
ISBN 978-80-275-1361-1