Mé vzpomínky

Specifikace
Autor Václav Maria Havel
Editor Jan M. Heller
Název Mé vzpomínky
Vydavatel Knihovna Václava Havla, o.p.s.
Rok vydání 2018
Počet stránek 916
ISBN 978-80-87490-97-6