Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Tomasz Umerle

– polský literární vědec. Působí jako vedoucí Pracovny současné bibliografie Polské akademie věd. Zaměřuje se na tematiku literární bibliografie a Digital Humanities. Autor monografií: Trocki – Storczyki – Literatura. Miejsce Literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rortyego (2015) a Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku (2018).