Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR

2. listopadu 2023, 09:30, Pavilon IMPAKT, MFF UK, V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy pořádá již 6. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur.

Celodenní konference nese letos podtitul “Nelegitimní ovlivňování: zvyšování povědomí a odolnosti” a v rámci programu budou představeny a diskutovány následující okruhy témat: