Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Bibliographical Data Working Group Meeting

4. listopadu 2020, 10:00, online

Ve středu 4. listopadu proběhne letošní setkání pracovní skupiny pro bibliografická data, které je součástí letošní DARIAH Annual Event. Akce proběhne vzhledem k okolnostem online a je volně přístupná po předchozí registraci.
Anotace
Prezentace