Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Central and Eastern European samizdat during the Cold War. Comparative and transnational perspectives

29. září 2021 - 30. září 2021, 09:00 - 16:00, online

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie a Instytut Studiów Politycznych PAN pořádají mezinárodní konferenci Central and Eastern European Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives, která se uskuteční on-line ve dnech 29.–30. září 2021.

Dvoudenní konference si klade za cíl nahlédnout problematiku samizdatu střední a východní Evropy z nových perspektiv a v širších souvislostech. Jednotlivé příspěvky se budou soustředit jednak na ohledávání dobových transnacionálních přesahů a kontaktů na poli samizdatu, jednak na soudobou komparaci různých národních samizdatových fenoménů. Podstatným tématem bude také samizdat jako součást evropského kulturního dědictví a aktuální a inovativní možnosti jeho výzkumu v kontextu a s využitím nástrojů digital humanities.

program konference

Konference se bude konat na platformě Google Meet — meet.google.com/qkk-objq-vrg.

Současně bude živě vysílána a posléze archivována na YouTube kanálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.