Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

Česká literární bibliografie a biografistika

16. prosince 2020, 16:30, online

Přednáška Petry Večeřové v cyklu Hyde park informačních profesionálů Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU nejen pro studenty, ale i kolegy z praxe a další zájemce.
PhDr. Petra Večeřová, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR mluvila o tom, co obnáší výzkum v oblasti psaného kulturního dědictví a bibliografie; Mgr. Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně představila Centrum dětského čtenářství a jeho aktivity zaměřené na děti a jejich rodiče.
> více informací

Česká literární bibliografie a biografistika (pdf)