Česká literární bibliografie Czech Literary Bibliography

„Czech Marxist Criticism from a Bibliographical Point of View“

16. října 2018, 12:00, Praha

Konference “Marxism as Method and Project”

Příspěvek se zabýval způsobem, jak sestavit bibliografii českého literárněvědného marxismu tak, aby
respektovala mezinárodní a interdisciplinární povahu marxistického paradigmatu. Jako vhodný
prostředek byl navržen tzv. „bibliografický portrét“, jehož pomocí by byly reprezentovány jednotlivé
marxistické směry a významní teoretici, stejně jako významní zahraniční a domácí literární vědci.
PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE